در سعادت آباد: نمایی زیبا متشکل از لوورهای چوبی
کتابخانه ای کشتی مانند با معماری بسیار زیبا در کانادا

دیدنی: نمایی به شکل لباس چین دار در چین

نوارهای آلومینیومی پانچ شده و به کار رفته در این برج در شانگهای نمای بسیار بدیعی را به وجود آورده است. این نما توسط معمار ژاپنی، کِنگو کوما و برای شرکت ساختمان ساز Soho China  طراحی گردیده است. کِنگو کوما از قطعات ۱۸ میلیمتری آلومینیوم مشبک برای خلق حالتی همچون پارچه برجسته چین خورده و معلق استفاده نموده و طول این قطعات طوری زاویه داده شده است که با شکل ساختمان هماهنگ شود و حالتی شبیه موج پدید آورد.

hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-space-eiichi-kano_dezeen_1568_1

معمار پروژه گفت: «برای نما، برجستگی هایی را با استفاده از آلومینیوم ایجاد کردیم که همچون توری می ماند که لباسی نازک و نرم را برای بانوان تشکیل می دهد. این برجستگی ها با توجه به زاویه، استحکام و میزان تابش خورشید تغییر می کنند. ۲۹ طبقه بالایی این ساختمان را دفاتر خصوصی و طبقه همکف را یک فضای بزرگ عمومی تشکیل شده است که نمای مشبک و نوار مانند ساختمان فضاهایی برای تماشای مناظر بیرون ساختمان در این طبقه پدید آورده اند.»

hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-jerry-yin_dezeen_1568_3

hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-jerry-yin_dezeen_1568_1

فضای عمومی همانند پوست یک موجود زنده می ماندکه با سنگ و پانل های آلومینیومی طراحی گردیده است. این فضا کاملا متفاوت از ساختمان های قدیمی می باشد.

hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-jerry-yin_dezeen_1568_2 hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-jerry-yin_dezeen_1568_4 hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-jerry-yin_dezeen_1568_5 hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-space-eiichi-kano_dezeen_1568_0

hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-space-eiichi-kano_dezeen_1568_2

hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-space-eiichi-kano_dezeen_1568_3

hongkou-soho-kengo-kuma-shanghai-china-office-building-organic-pleats-aluminium-mesh-public-jerry-yin_dezeen_1568_0

نمایی به شکل لباس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.