مرکز تجاری لوتوس با نمایی به شکل لوتوس

نمایی دوست دار طبیعت، برای طبیعت و در طبیعت!
ساختمانی سوار بر امواج در وایله دانمارک

مرکز تجاری لوتوس با نمایی به شکل لوتوس

مرکز تجاری لوتوس در مسکو واقع است. این مرکز مجموعه ای از ساختمان های ذوزنقه ای شکل هستند و سمت طولانی تر آنها خمیده گردیده است. مانند پره های غول پیکر، ساختمان به دور فضای مرکزی خود می چرخد که در واقع برای ورود نور طبیعی به ساختمان ها و فضای پارکینگ تعبیه شده است.

portada_DSC_2906

هنگامی که این سه ساختمان در کنار یکدیگر دیده می شوند، ترکیب حجمی و فضایی پویای آنها شبیه به یک گل شناور روی آب است. از این رو این مجموعه لوتوس نامیده شده است. حالت خاص ساختمان ها و این احساس که آنها به طور همیشگی در چرخش هستند این مجموعه را برای بازدیدکنندگان و صاحبان کسب و کار جذاب می سازد. این ساختمان ها علاوه بر داشتن انحنا در مقطع افقی، در مقطع عمودی نیز تغییر شکل می یابند. اضلاع نامساوی کوتاه تر آن سمتی از ساختمان ها که خمیده شده اند، شکل هندسی خود را هر دو طبقه عوض می کنند. ضلع کوتاه تر بلند تر می شود و ضلع بلند تر، کوتاه تر. در نتیجه یک سوی ساختمان حالت رو به جلو و طبقه های پایین تر حالت رو به عقب به خود می گیرند. بر روی نما، این ویژگی پله ای توسط پانل هایی که هر یک ۱.۳۵ متر عرض دارند و در یک زاویه نصب گردیده اند نمود پیدا کرده است. نمای شیشه ای به این مجموعه زیبایی خاصی بخشیده و در حالت پله ای نما و گوشه های خمیده ی آن تاثیر به سزایی دارد.

DSC_3052

به منظور حفظ یکپارچگی دیواره شیشه ای، تعداد المان های فلزی قابل دید در بیرون ساختمان بسیار کم است. به گوشه های نما توجه خاصی اختصاص یافته است به طوری که یک قاب شیشه ای برای آن طراحی شد که از ساختار فلزی داخلی بهره می برد. این ترکیب حجمی و فضایی در نتیجه ترکیب انحنای ساده اضلاع ذوزنقه، تغییرات در عرض انتهایی آنها و حالت پله ای نما به وجود آمده است.

DSC_3033

DSC_2920

DSC_3092

<5C5C4D61696E5C75736572735C4B757A6E6574736F7661204972615CC8EDF4E

<5C5C4D61696E5C75736572735C4B757A6E6574736F7661204972615CC8EDF4E

<573A5C5241424F54415CCEE4E5F1F1EAE0FF20F3EB5C30325FCFF0EEE5EAF25

<5C5C4D61696E5C75736572735C4B757A6E6574736F7661204972615CC8EDF4E

<5C5C4D61696E5C75736572735C4B757A6E6574736F7661204972615CC8EDF4E

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.