4سيمان | نماياران | نخستين بانك تخصصي نماي ايران
سیمان
3فلز | نماياران | نخستين بانك تخصصي نماي ايران
فلز

شیشه

۷شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

شیشه:
استفاده از شیشه بعنوان یک متریال جزء لاینفک هر ساختمان محسوب می گردد. با ظهور شیشه های رفلکس استفاده از این نوع شیشه ها در نمای ساختمان های مرتفع و برجها امروزه بسیار متداول گشته است. استفاده از نماهای شیشه ای علاوه بر زیبائی امکان استفاده از حداکثر روشنایی روز را فراهم می نماید. همچنین استفاده از شیشه های ۲ یا ۳ جداره یک لایه عایق صوتی و حرارتی بسیار مناسب را ایجاد میکند. استفاده از این نماهای مدرن سبب گردیده که دیتیل های نصب متفاوت نیز طراحی گردد که از آن جمله شیشه های فریم لس و نماهای لامل(Face Cap) می باشد.
محاسن و معایب نمای شیشه در نما:
عایق صوت و حرارت
نمای شیشه هیچ گونه عایق صوتی و حرارتی نداشته و به خاطر برخورداری از شفافیت و ضخامت کم در  به هدر رفت آن نیزکمک شایانی مینماید.ضمنادرشرایطی که ازنمای شیشه ای دوجداره استفاده شود میتوان آن را جزء عایقهای صوتی و حرارتی به حساب آورد که در این مورد نباید از هزینه گزاف آن غافل بود.

صرفه اقتصادی:
صرفه اقتصاذی نمای شیشه نسبت به دیگر نماهای متداول در صنعت ساختمان هم به صرفه بوده و هم عکس آن.به صرفه نبودن نمای شیشه از این جهت عنوان میشود که هزینه دوجداره نمودن نمای شیشه ای بسیار زیاد بوده و بحث ریالی آن قابل قبول برای سازندگان ساختمان نمی باشد .

دوام:
دوام نمای شیشه ای از این جهت که در مقابل ضربه وشرایط جوی شکننده بوده،  پایین می باشد و همچنین در هنگام زلزله به دلیل تکانهای شدید و خرد شدن شیشه و سقوط آن از ارتفاع بسیار خطر ناک است و می تواند صدمات جبران ناپذیری را وارد نماید.به همین علت نمی توان با خیالی آسوده از آن جهت نما استفاده نمود.

تنوع طرح:
طرح و مدل خاص شیشه به دلیل تک فرم بودن آن ، شیشه را در زمره مصالحی قرار داده که تنوع نداشته و نمی توان از نظر تنوع طرح از آن برای زیبایی ساختمان سود برد.

جرم پذیری:
نمای شیشه به دلیل شفافیتی که دارد ذرات معلق در هوا را بخود گرفته و در حین اینکه نمای زیبا و شکیلی دارد به دلیل جذب ذرات در هوا زیبایی خود را به سرعت از دست می دهد.

سرعت اجرا:
سرعت اجرا در نصب نمای شیشه به نسبت مصالح نوین دیگر در نمای ساختمان همپایه بوده و می توان آن را از جمله نماهای با سرعت اجرای نسبتا خوب به حساب آورد.

وزن:
نمای شیشه ای در ساختمان بار مرده را نسبت به مصالح سنتی و همچینین مصالح نوین کاسته و در گروه نماهای با وزن کم قرار میگیرد که می توان این مورد را از ارزشهای بارز نمای شیشه ای دانست.

تنوع رنگ:
نمای شیشه ای از تنوع رنگی خوبی برخوردار نمی باشد و به همین دلیل قابل رقابت با دیگر نما های نوین نمی باشد.

آتش سوزی:
آتش سوزی یکی از عواملی می باشد که برای نمای شیشه ای تهدید به حسا ب می آید از این جهت که آتش سبب  انبساط وانقباض شیشه گردیده واین عمل باعث شکستن و خرد شدن آن شده و میتواند باعث صدمات جبران ناپذیری گردد.به علت همین ضعف، نمای شیشه نتوانستج ایگاهثابتیجهتنمایساختمانبرایخودایجادنماید.
مقایسه نماهای آجر، شیشۀ یک جداره و شیشۀ دوجداره با یکدیگر از نظر ویژگی های حرارتی :
دریک آزمایش به منظور مقایسه نمای آجری،شیشۀیک جداره و شیشۀ دو جداره با یکدیگر از نظر ویژگیهای حرارتی دمای خارج ساختمان برای هر سه نماصفر و دمای داخل درحد ۲۰ درجه حفظ شد. اختلاف دما بین سطح داخلی و خارجی و مقایسۀ ضریب انتقال حرارت برای هر کدام از نماهای شیشه یک جداره، شیشۀ دوجداره و دیوار آجری ۲۲ سانتی متری داده شده است. هرچه ضریب هدایت حرارت کاهش یابد اختلاف دمای بین دو سطح افزایش می یابد. بنابراین اگر برای گرم کردن فضای داخل، انرژی مصرف نشود، دمای سطح داخلی برای شیشۀ  یکجداره ۴/۰،برای شیشۀ دوجداره ۳/۹ وبرای دیوار آجری ۷/۱۲ خواهدبود. به این ترتیب مشاهده میشود که شیشۀ دوجداره علیرغم داشتن وضعیت حرارتی بهتر نسبت به یک شیشۀ یکجداره، ازنظرتأمین شرایط حرارتی فضای داخل نسبت به نمای آجری مناسب نیست.

1شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۱شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

2شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۲شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

4شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۴شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

5شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۵شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

6شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۶شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

7شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۷شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

8شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۸شیشه | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

منبع:

www[ dot ]jamejamsazeh[ dot ]com

www[ dot ]dcad[ dot ]blogfa[ dot ]com

www[ dot ]rtdholding[ dot ]ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.