7شيشه | نماياران | نخستين بانك تخصصي نماي ايران
شیشه
گالری مارپیچی Serpentine

فلز

۳فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

فلز
فلزات ساختمانی اساساً به دو گروه آهنی و غیر آهنی تقسیم میشوند. آهن خالص در ساختمان مصرفی ندارد، ولی انواع فولاد و چدن که آلیاژهای آهن به حساب می آیند، از پرمصرفترین مصالح فلزی هستند. فولاد در نیمرخهای گوناگون تولید شده و در ساختن اسکلت فلزی و به صورت میلگرد یا آرماتور در بتنآرمه به مصرف میرسد. مصرف چدن در لوله و اتصالات و قطعات درپوش و پله و مانند اینها است. از فلزات غیرآهنی عمده که در ساختمان بیشتر از آنها بهرهگیری میشود میتوان آلومینیوم، مس، سرب، روی، قلع، نیکل و منیزیم را برشمرد. امروزه پس از فولاد، آلومینیوم و مس به ترتیب از پرمصرفترین فلزات در ساختمان به شمار میآیند. از سایر فلزات مستقیماً و یا به صورت بخشی از آلیاژ دیگر فلزات بهرهگیری میشود.

آلومینیوم خالص به علت نرمی و مقاومت کم درساختمان مصرف نمیشود، بلکه از آلیاژهای آن بهویژه آنها که دارای منیزیم، منگنز و سیلیسیم میباشد، استفاده میگردد. از مزایای آلومینیوم و آلیاژهای آن، سبکی وزن و زنگ نزن بودن است ولی در مقابل، ضریب ارتجاعی کم و در نتیجه تغییر شکل زیاد آنها زیر بار و حساسیت در برابر افزایش گرما و تغییر محسوس در خواص مکانیکی آنها در گرمای بیش از ۱۰۰ درجه سلسیوس، مصرف سازهای این مصالح را محدود میسازد. گرچه روی سطح فلز آلومینیوم پس از گذشت زمان لایه نازکی از اکسید آلومینیوم یا آلومین تشکیل میشود و این اکسید فلز را از آسیب عوامل جوی حفظ میکند، ولی بهتر است ضخامت این لایه را به کمک جریان الکتریسته و قرار دادن آن در آند افزایش داد تا آسیبپذیری آن در برابر خراش و عوامل جوی کاهش یابد. این عمل را آندایز کردن آلومینیوم مینامند که به صورتهای ساده و رنگی انجام میشود. آلومینیوم در ساخت اسکلت سبک ساختمانها، ورق ساده یا موجدار پوشش شیروانیها یا درزبندی و درزپوش، کارهای تزئینی و ساختن در و پنجره و نرده و مانند اینها مصرف میشود. از ورقهای نازک آلومینیوم برای پوشش عایق حرارتی و نمبندی آنها و بازتاب گرما بهرهگیری میشود. از گرد آلومینیوم در ساختن رنگ آلومینیومی استفاده میشود.

از مس و آلیاژهای آن که انواع برنج و مفرغ است در آببندی و درزبندی و کارهای زینتی و ساختن قطعات شیرآلات و یراقآلات و لولهسازی استفاده میشود.

بیشترین مصرف سرب در آببندی کردن محل بند لولههای فاضلاب و همچنین پوشش دیوار محل کار با پرتوهای مجهول X Ray و رادیواکتیو میباشد.

روی برای پوشاندن ورق، لوله و سایر قطعات فولادی و نیز جلوگیری از زنگ زدن آنها مصرف میشود. این قبیل محصولات به آهن سفید یا فولاد گالوانیزه شهرت دارند. روی در ساختن انواع آلیاژها به ویژه برنج که آلیاژی از مس و روی است، نیز به مصرف میرسد.

قلع نیز به میزان کمتری از روی برای پوششقطعات فولادیساختمانی مصرف میشود. ورق فولادی قلعاندود را اصطلاحاً حلبی مینامند. قلع در تولید انواع آلیاژها به خصوص برنز یا مفرغ که آلیاژی از مس و قلع است، نیز مورد مصرف دارد.

از سرب، قلع، روی، مس و آلومینیوم به صورت ورقهای نازک در لایه میانی قشرهای عایق رطوبتی پیشساخته نیز استفاده میشود

مزایای ساختمان های فلزی

شکل پذیری : یکی از خواص مهم مصالح فلزی شکل پذیری آنهاست . فلزات قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است و نیروهای دینامیکی و ضربه ای را تحمل نمایند ، در حالیکه بتن ترد و شکننده بوده و عملکرد آن در مقابل این نیروها بسیار ضعیف است .

شرایط آسان ساخت و نصب : تهیه قطعات فلزی در کارخانه و نصب آن در محل ، در هر شرایط جوی با اعمال تهمیدات لازم قابل انجام است . در مورد ساختمانهای بتنی محدودیتهای بیشتری در این رابطه وجود دارد .

سرعت اجرا : سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به قطعات بتنی بسیار بیشتر است .

پرت مصالح : با توجه به اینکه قطعات اسکلت فلزی در کارخانه تولید می شود ، میزان هدر رفتن مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است .

معایب ساختمانهای فلزی

خوردگی فلز در مقابل عوامل خارجی : ساختمان های فلزی در مقابل عوامل جوی دچار خوردگی شده و از ابعاد مفید آنها کاسته می شود . ضمنا مخارج نگهداری و محافظت آنها هم زیاد است .

تمایل قطعات فشاری به کمانش : با توجه به اینکه تعداد قطعات فلزی زیاد بوده و ابعاد آنها معمولا” کوچک است ، تمایل به کمانش در این قطعات زیاد بوده و این موضوع یک نقطه ضعف محسوب می شود .

1فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۱فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

2فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۲فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

3فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۳فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

4فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۴فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

5فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۵فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

6فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

۶فلز | نمایاران | نخستین بانک تخصصی نمای ایران

منابع:

forum [ dot ] naghsh-negar [ dot ] ir

sakhtemoon [ dot ] com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.