پوسته ای از جنس بهار، برای برج های دوقلوی البحار!

قبلا مختصری در مطلب روند رو به رشد نماهای پویا در معماری معاصر به برج های البحار پرداخته بودیم. اگر به آب و هوای ابوظبی نگاهی […]