برج زیفنگ: زیبایی معماری در قله تکامل

شرکت بین المللی طراحی SOM به تازگی در نانچانگ کشور چین یک آسمان خراش بسیار دیدنی و جذاب طراحی نموده است. آسمان خراش ۵۶ طبقه زیفنگ […]