ترکیب طراحی و ساختار سلولی

ترکیب طراحی و ساختار سلولی: ساختمانی سازگار با شرایط آب و هوایی!

شرکت طراحی و موسسه تحقیقاتی رت لب  ( rat]lab] ) از راهکار جدید خود برای طراحی سیستم نمای الگوریتمی با استفاده از ساختار سلولی پرده برداری […]