ساختار معماری تک لایه

سازه پوسته تک لایه (Single Layer Structure)

سازه های پوسته تک لایه در ساختمانهای مدرن کاربرد فراوانی دارند. این نوع پوسته ها بیشتر در سقف هایی با دهانه های بزرگ در ساختمانهای مدرن […]