نمای استیل مشبک برای ساختمان هایی که در کمترین فضا جا شده اند!‌

کارفرما از شرکت Hiroyuki Moriyama Architect خواست تا ۵ ملک مسکونی را در فضایی با عرض ۷ متر، طول ۲۰ متر و ارتفاعی کمتر از ۴ طبقه بسازد. مهمترین […]