نمای جدید ساختمان

۵ نمای شاهکار دنیای معماری امروز

  ۱.مرکز هنرهای خلاق پِری و مارتی گرَنُف/ توسط دیلر اسکوفیدیو + رنفرو این مرکز توسط دیلر اسکوفیدیو + رنفرو طراحی و در سال ۲۰۱۱ در […]