نمای دوستدار محیط زیست، نمای مدرن ساختمان، نمای ساختمان statoil، نمای ساختمان در نروژ

ساختمان مرکزی استاتویلز با نمای دوستدار محیط زیست

دفتر مرکزی کمپانی نفت و گاز استاتویلز (Statoils)در ساختمانی مدرن در فرنیبو (Fornebu) نروژ قرار گرفته است. این مرکز[...]