دیدنی: نمای کرتین وال مرکز جدید لوکاس فیلم

شرکت معماری آئِداس به تازگی ساختمان شرکت لوکاس فیلم در سنگاپور را به پایان رساند. این ساختمان که توسط اندرو برومبرگ (Andrew Bromberg) طراحی گردیده است […]