۳۵ نمای متفاوت از سراسر دنیا (قسمت اول)

نمای یک ساختمان می تواند نشان دهنده ی فعالیتی باشد که در داخل آن صورت می گیرد. یک نمای زیبا نمایانگر دیدگاه خلاقانه معمار آن است […]

۳۵ نمای متفاوت از سراسر دنیا (قسمت دوم)

در قسمت اول ۳۵ نمای متفاوت از سراسر دنیا چند نما را بررسی کردیم و حالا به بررسی دیگر نماها می پردازیم: این نمای رنگارنگ مربوط به […]