نمای قابل بازیافت و موقت: نمایی تنها برای شش ماه!

معماران شرکت DUS Architects از ترکیبی از بیوپلاستیک با چاپ سه بعدی و ساختار پارچه ای کشسانی برای خلق نمایی تندیس گون برای ساختمانی  در هلند […]