نمایی ویفری شکل برای بزرگترین ساختمان اداری آمریکای شمالی!

شرکت آمریکایی NBBJ بزرگترین دفتر اداری آمریکای شمالی را برای شرکت سامسونگ ساخته است که در San Jose در سیلیکون ولی آمریکا قرار دارد. این مقر اصلی مکانی به […]