۲۵ نمای خیره کننده

۲۵ ساختمانی که نمای آنها شما را به تحسین وا می دارد : برگرفته از دکوژورنال ، ترجمه نمایاران در سراسر جهان , پروژه های خیره […]

روند رو به رشد نماهای پویا در معماری معاصر

روند رو به رشد نماهای پویا در معماری معاصر روند فعلی نماهای ساختمان ، ما را بر آن داشت تا باز هم مطلبی در باره نماهای […]

بررسی سیستمهای نصب خشک سرامیکهای با ضخامت ۱ سانتی متر

بررسی سیستمهای نصب خشک سرامیکهای با ضخامت ۱ سانتی متر : یکی از مصالحی که امروزه کاربرد بسیارزیادی در نمای ساختمان دارد ، سرامیک می باشد […]

نماهای سبز راهکاری برای حفظ محیط زیست

نماهای سبز راهکاری برای حفظ محیط زیست : از چند نقطه نظر نما یک جزء اصلی از طراحی ساختمان های سبز را تشکیل می دهد. سیستمهای […]